• Eltensestraat 9
  • 6922 JA Duiven
  • Telefoon: +31- 31 626 8898

Fysiotherapie


Fysiotherapie

Sinds de intrede van het nieuwe zorgstelsel is voor een bezoek aan de fysiotherapeut geen verwijsbriefje meer nodig. Allereerst is er een 'screening' om te bepalen of fysiotherapie noodzakelijk is.

Daarna volgen een intake en onderzoek, daarna stelt de therapeut samen met u een behandelplan op. Bij Fysiotherapie Duiven kunnen deze behandelingen bestaan uit een oefenprogramma, zo nodig voorafgegaan door massages, mobiliserende technieken en/of een fysiotechnische applicatie, medical taping.

Een behandeling kan ook een begeleidend karakter hebben. Daarbij begeleidt de fysiotherapeut de patiënt in een bepaald revalidatieproces of geeft daarin adviezen.