• Eltensestraat 9
  • 6922 JA Duiven
  • Telefoon: +31- 31 626 8898

General Movements


General Movements

General Movements (GM) zijn complexe bewegingen waaraan hoofd, romp, armen en benen deelnemen en die zich in normale omstandigheden kenmerken door variabiliteit, complexiteit en vloeiendheid. Hun duur varieert van enkele seconden tot vele minuten. GM ontstaan in de achtste postmenstruele week en vormen het meest voorkomende bewegingspatroon van de foetus. GM’s blijven na de geboorte aanwezig totdat doelgerichte motoriek, zoals bijvoorbeeld grijpgedrag, tot ontplooiing komt. Deze vervanging begint ongeveer 3 à 4 maanden na de à terme leeftijd. Bekend is dat GM’s in ieder geval twee maal veranderen: vlak voor de à terme leeftijd en op de leeftijd van 6-8 weken na de à terme leeftijd.

Waarschijnlijk worden deze veranderingen veroorzaakt door ontwikkelingsprocessen die zich op verschillende niveaus van het zenuwstelsel afspelen. Wanneer de kinderen duidelijke afwijkende GM’s vertonen, wil dat zeggen dat variabiliteit, complexiteit en vloeiendheid sterk verminderd zijn, is er een kans van 60-70% op de ontwikkeling van een cerebrale parese.