• Eltensestraat 9
  • 6922 JA Duiven
  • Telefoon: +31- 31 626 8898

Kinderfysiotherapie


Kinderfysiotherapie

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut van Fysiotherapie Duiven (u kunt ook zonder verwijzing een afspraak maken), vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor gebruiken wij observatielijsten en gestandaardiseerde tests. Onze kinderfysiotherapeut Cindy Vis, houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Bij het behandelen van kinderen worden de ouders/opvoeders heel duidelijk betrokken.

Kinderfysiotherapie, voor welke klachten

Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Problemen in het bewegend functioneren, kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders.

Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol.

Bij Fysiotherapie Duiven heeft de kinderfysiotherapeut de volgende specialisaties: