• Eltensestraat 9
  • 6922 JA Duiven
  • Telefoon: +31- 31 626 8898

Movement ABC test


Movement ABC test

Fysiotherapie Duiven beschikt over de “Movement Battery for Children” test.

Deze test bestaat uit twee onderdelen:

  • Een checklist
  • Een motorische test

Deze meetinstrumenten zijn ontwikkeld om een indicatie te krijgen over het motorisch functioneren van een kind in het dagelijks leven.

Met behulp van Nederlandse gestandaardiseerde normen kan beoordeeld worden of een kind een motorische achterstand heeft ten opzichte van leeftijdsgenoten. De test is zowel geschikt als screening van motorische problemen als voor niveaubepaling en evaluatie van de behandeling.