• Eltensestraat 9
  • 6922 JA Duiven
  • Telefoon: +31- 31 626 8898

Plagiocephalie


Plagiocephalie

Plagiocephalie is afplatting van het hoofdje (deformatieve plagiocephalie). Dit komt voor bij ongeveer 1 op de 5 baby’s vanaf 7 weken.

Risicofactoren zijn het slapen op de rug in één voorkeurshouding en het te weinig op de buik laten spelen. Schedelasymetrie bij de geboorte is geen voorspeller van de schedelasymetrie op de leeftijd van 7 weken.

Met plagiocefalometrie (PCM) kunnen schedelmetingen betrouwbaar en valide, niet belastend en met weinig kosten worden uitgevoerd. Met PCM kan de ontwikkeling van de schedelvorm worden gevolgd en kan men vaststellen of uitgebreider onderzoek noodzakelijk is en of behandeling nodig is.