• Eltensestraat 9
  • 6922 JA Duiven
  • Telefoon: +31- 31 626 8898

Tarieven


Praktijktarieven

 

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst en wij declareren uw behandelingen rechtstreeks bij hen tegen contractueel afgesproken tarieven. Wanneer u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent of in alle andere gevallen wordt de rekening naar u gestuurd en gelden de tarieven zoals overeengekomen met uw zorgverzekeraar of zoals onderstaande praktijktarieven:

Zitting Fysiotherapie € 33,15
Behandeling aan huis € 45,15
Screening en intake zonder verwijzing (DTF) € 54,27
Intake na verwijzing € 43,87
Manuele Therapie € 43,15
Manuele Therapie aan huis € 55,15
Kinderfysiotherapie € 43,15
Kinderfysiotherapie aan huis € 55,15
Lymfe/ oedeem therapie € 43,15
Lymfe/ oedeem therapie aan huis € 55,15

De duur van een afspraak is maximaal 25 minuten. Dit is exclusief de verplicht noodzakelijke administratieve- en medische verslaglegging in uw dossier.

Afzeggen afspraak

Bij verhindering dient u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen af te zeggen. Indien dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Dit geldt ook voor afspraken in de oefenruimte. Dit wettelijk toegestane wegblijftarief wordt niet vergoed door uw zorgverzekering. Afzeggingen kunt u telefonisch (0316-268898), per e-mail of aan de balie doorgeven.

Er zijn natuurlijk omstandigheden denkbaar waarbij er sprake is van een overmachtsituatie waardoor u verhinderd bent. Neem daarom z.s.m. contact met ons op met vermelding van deze reden. Dit geldt ook voor afspraken in de oefenzaal.

Vergoedingen

Het aantal behandelingen en het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar en verzekerd pakket. Dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen. Check dus ook zelf uw polisvoorwaarden! U blijft altijd zelf volledig verantwoordelijk voor uw zorgverzekering, geldende verzekeringsvoorwaarden, dekking en genoten behandelingen.

Bij overschrijding van uw budget fysiotherapie dient u zelf de kosten te betalen. Bij vragen hierover zijn onze receptionistes en/of therapeuten u graag behulpzaam.


Wij stellen ons niet aansprakelijk voor uw eigendommen.