Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. Fysiotherapie Duiven probeert deze website zo actueel mogelijk te houden; desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.


Teksten en tarieven op de site

Alle weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder voorbehoud. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.


Externe informatie

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert op deze site, vragen we u (in sommige gevallen) persoonlijke gegevens in te vullen. Wij geven deze informatie nooit aan derden door, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze diensten.


Verwerking persoongegevens

Indien u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwt worden deze in onze database opgenomen en worden ze gebruikt om u te informeren over onze dienstverlening.


Cookies

Om u een optimale service aan te bieden, kunnen we gebruik maken van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u laat weten wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.


Linken naar deze site

Het is de gebruiker van de website van Fysiotherapie Duiven toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een koppeling aan te brengen naar deze website.

Aansprakelijkheid

wat u dient te weten over ons.


Wij besteden tijd en zorg aan onze behandelingen én aan de communicatie met onze cliënten. Hieronder staat wat u wel en niet van ons kunt verwachten.


Fysiotherapie Duiven