Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer.


Zaken die aan de orde komen zijn onder andere: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt met als doel: het voorkomen van klachten en verzuim.

Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.