Methode Busquet

Het doel van de methode Busquet is het vrijmaken van fixatiepunten in de verschillende fysiologische kettingen, ofwel in de verschillende (spier)ketens. Deze ketens van met elkaar samenwerkende spiergroepen bepalen onze houding, onze bewegingen en “helpen” elkaar door te compenseren bij een verkeerde houding, overbelasting, … (en raken daarbij dan zelf overbelast…) Zodra het lichaam het opheffen van de spanningen in de spierketens aanvaardt kan het evenwicht in de spierspanningen -zowel in beweging als in lichaamshouding- op de normale manier hersteld worden.


Methode Busquet wordt met succes onder andere toegepast bij:

     -    patiënten met chronische en terugkerende klachten van

      uiteenlopende aard

     -        COPD patiënten; deze methode zorgt voor verlichting

     -        kinderen met houdingsafwijkingen die corrigeerbaar zijn.

Ook sportbeoefenaars hebben baat bij methode Busquet: de sportprestaties worden positief beïnvloed. Daarnaast kunnen met methode Busquet sportblessures behandeld en zelfs voorkomen  worden.