Hart/vaat/long Claudicatio Intermittens

Na een hartinfarct of hartoperatie of bij een hartaandoening als hartfalen vraagt u zich af wat u nog kunt. Hoe is het gesteld met uw conditie en kracht? Kunt u nog werken, traplopen, fietsen of sporten? Hartrevalidatie geeft antwoord op deze praktische vragen, bevordert uw herstel, conditie en geeft zelfvertrouwen ten aanzien van bewegen. Het hartrevalidatieprogramma start meestal in het ziekenhuis o.l.v. de daar werkende fysiotherapeuten. Na deze periode kun u bij ons verder revalideren, samen maken we een plan op maat.


De therapeut helpt bij het ontwikkelen of onderhouden van een actieve levensstijl. Samen streeft u naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid met klachtenvermindering in het dagelijks leven. Onder deskundige begeleiding van uw fysiotherapeut verbetert u de (pijnvrije) loopafstand en loopconditie en indien nodig krijgt u begeleiding bij verandering van uw leefstijl. De fysiotherapeut werkt met gestandaardiseerde hulpmiddelen om tijdens en na de behandelperiode te bepalen in hoeverre de behandeldoelen zijn verbeterd of bereikt.