Fysiotherapie Duiven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst; wij declareren uw behandelingen rechtstreeks bij hen tegen contractueel afgesproken tarieven. Wanneer u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent -of in alle andere gevallen- wordt de rekening naar u gestuurd. Voor een behandeling gelden de tarieven zoals overeengekomen met uw zorgverzekeraar of onderstaande praktijktarieven:


Fysiotherapie

Zitting Fysiotherapie

Behandeling aan huis

Zitting Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

Oedeem therapie

Intake na verwijzing

Screening en intake zonder verwijzing (DTF)


€ 42,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 52,75

€ 67,00

De duur van een afspraak is maximaal 25 minuten. Dit is exclusief de verplicht noodzakelijke administratieve- en medische verslaglegging in uw dossier.

Bij verhindering dient u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen af te zeggen. Indien dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Dit geldt ook voor afspraken in de oefenruimte. Dit wettelijk toegestane wegblijftarief wordt niet vergoed door uw zorgverzekering. Afzeggingen kunt u telefonisch (0316-268 898), per e-mail (info@fysioduiven.nl) of aan de balie doorgeven.


Er zijn natuurlijk omstandigheden waarbij er sprake is van een overmachtsituatie waardoor u verhinderd bent. Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op met vermelding van deze reden. Dit geldt ook voor afspraken in de oefenzaal.

Afzeggen

Tarieven

Het aantal behandelingen en het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar en per verzekerd pakket. Dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen. Check dus ook zelf uw polisvoorwaarden! U blijft altijd zelf volledig verantwoordelijk voor uw zorgverzekering, de geldende verzekeringsvoorwaarden, uw dekking en de genoten behandelingen.


In geval van onderstaande aandoeningen wordt fysiotherapie onder bepaalde voorwaarden vergoed uit de basisverzekering*:

-     Artrose: Bij artrose aan knie en/of heup, ongeacht links en/of rechts, ontvangt u maximaal 12 behandelingen fysiotherapie gedurende een periode van 12 maanden. Een verwijzing van de huisarts of specialist is hierbij verplicht.

-     Claudicatio: U ontvangt maximaal 37 behandelingen fysiotherapie gedurende een éénmalige periode van 12 maanden. Een verwijzing van de specialist is hierbij verplicht.

-     COPD: Het maximaal aantal behandelingen is beperkt en gerelateerd aan de ernst van uw aandoening. Uw fysiotherapeut kan u hier meer over vertellen. Een verwijzing van huisarts of specialist is verplicht.


Bij overschrijding van uw budget fysiotherapie dient u zelf de kosten te betalen. Bij vragen hierover zijn onze receptionistes en/of therapeuten u graag van dienst.


*Vergoedingen voor fysiotherapie uit de basisverzekering gaan ten laste van uw jaarlijkse eigen risico.

Vergoedingen

Aansprakelijkheid

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor uw eigendommen.


Tarieven

Behandelingen fysiotherapie


Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst; toch blijft u zelf verantwoordelijk voor het aantal behandelingen en de vergoeding ervan.


Ergotherapie

Zitting Ergotherapie per 15 min.

Toeslag per behandeling aan huis

Screening en intake per 15 min.


€ 21,25

€ 30,00

€ 21,25